Tontolon’ny fahasalamana Efa misy eto ny fitsaboana ampitain-davitra

Fomba fitsaboana vaovao nipoitra nandritra izao fiparitahin’ny valan’aretina Covid-19 eto amintsika izao ny fitsaboana hampitain-davitra ho fiarovana ny fahasalaman’ny isambatan’olona sy tsy hisian’ny fifampikasohana be loatra raha firenena 15 no efa mampihatra azy maneran-tany. Anisan’ny mampihatra izany eto amintsika ny dokotera Ratsimivony, filoha mpanorina ny vondrona JCR. Nambarany nandritra ny tafa ho an’ny mpanao gazety nokarakarainy fa ny mba hahafahana manampy sy manohana ireo olona tsy salama tsy afa-mihetsika eo ampandriana indrindra fa ireo any amin’ny tany lavitra andriana no tanjona. Amin’ny alalan’ny antso an-tarobia hataon’ireo manana ny marary no hanoroana hevitra azy ireo ny amin’ny vonjy aina voalohany tokony hataony aloha. Mandeha maka fanafody ireo matanjaka aorianizay raha toa ka ialaina izany hanampiana ilay marary. Tsy lafo ny saran’izany hoy Dokotera Ratsimivony fa natao ho zakan’ny fahefa-mividin’ny rehetra. Mikasika ilay baoma fosa izay nisy nisandoka teo aloha moa dia nomarihiny fa efa nohavaozina tanteraka izany ka tsy azon’ny  sasany alan-tahaka itsony. Efa natap ho zakan’ny rehetra ihany koa ny heriny sy ny fofony hoy hatrany ity dokotera ity. Manasitrana aretina manodidina ny 150 isa moa ny baoma Fosa raha tsiahivina.    

Pati Tia Tanindrazana